نمونه: بر فراز یادگار

تایم‌لپس روی یک نقطه در نقشه

بزرگنمایی نقشه

49 سال پیش