خط هرج و مرج

بزرگنمایی نقشه
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که یک شب موقع برگشت به خانه تان از شدت ترافیک تمام ماشین ها به هم گره بخورند طوری که دیگر قادر به تکان دادن اتومبیل خود نباشید؟ و همه مجبور به رها کردن آن ها و پیاده رفتن تا مقصد خود باشند؟ و تهران اینگونه غیر قابل تحمل شود؟
شاید حرکت اتومبیل ها روی خطوط بزرگراه ها اتفاق عجیبی نباشد ولی تاثیری که روی ترافیک شهری در ساعات شلوغی میگذارد، غیر قابل تصور است.
پروژهی “خط هرج و مرج” دغدغه ای بود برای نشان دادن این مساله که حتی ترمز زدن های کوچک و یا خط عوض کردنهای بی مورد تا چه حد میتواند موجب کند شدن ترافیک و طولانی شدن ساعت ترافیک شهری باشد.
اگر “خط هرج و مرج” را یکی از خطوط حرکتی بزرگراه ها بدانیم خیلی از ما دوست داریم روی این خط ماشین خود را برانیم .
به این منظور و برای تولید اطلاعات به چند بزرگراه تهران رفتیم و رفتار راننده ها را از بالا، در دو ساعت کم ترافیک و پر ترافیک فیلمبرداری کردیم. در مرحله ی بعد به بازبینی فیلم ها و شناسایی اتومبیل هایی که بی جهت خط عوض میکنند، روی خطوط یا خط ویژه اتوبوس یا اورژانس حرکت میکنند یا برای رفتن داخل خروجی دیگر مسیرها راه بقیه را میبندند، پرداختیم.
سپس در هر فیلم اتومبیل هایی که رفتار های فوق را داشتند و از “خط هرج و مرج” تعریف شده گذشتند، با یک اخطار قرمز مشخص شدند.
در نهایت هدف از انجام این پروژه آگاه سازی رانندگان از تاثیری است که می توانند با نحوهی رانندگی خود بر حجم ترافیک شهری بگذارند.

ایده و توسعه:

پریسا بیزه
صالح اسدزاده
51 سال پیش