تهران می داند

بزرگنمایی نقشه

پروژه «تهران می‌داند» سعی در نشان دادن آگاهی افراد ساکن در مناطق مختلف تهران از عوامل تاثیرگذار در آلودگی این شهر دارد. اطلاعات از طریق پرسش دو سوال ساده درباره‌ی دلایل آلودگی هوا و محل سکونت فرد جمع آوری شده است. دلایل آلودگی بدون در نظر گرفتن دلایلی واحد و مشخص به مواردی که خود افراد به آنها اشاره داشتند محدود شد. در به تصویر کشیدن این اطلاعات روی نقشه محدوده‌های شناخته شده مشخص شد و هر یک از نظرات به صورت کامل روی آن نشان داده می‌شود. در مرحله بعد با توجه به تعداد دلایل در هر محدوده از کمترین تا بیشترین دلایل، درجه مشخصی از طیف رنگی آبی به آن محدوده ها داده شده است
شهریور ۱۳۹۶

ایده و توسعه

حامد ابراهیمی
لنا وفایی
51 سال پیش